دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
طرح های تحقیقاتی سال 99
لیست عناوین پایان نامه /طرح تحقیقاتی  اجرا شده/در حال اجرای مرکز تحقیقاتی طب تجربی سال 1399
1-بررسی اثرات ضد التهابی عصاره عناب بر فاکتور های التهابی بافت ریه/ استاد راهنما آقای دکتر سعید ناصری/ خاتمه یافته
2-مقایسه سطح تری گیلیسرید و توتال کلسترول در رتهای مذکر ومونث وابسته به متادون/استاد راهنما خانم دکتر طاهرگورابی/ در حال انجام
3-اثر کروسین بر پارامترهای بیوشیمیایی رت های دیابتی شده با استرپتوزین /استادراهنما خانم دکتر رضایی/ در حال انجام
4-اثر درمانی   بر مدل های vascular injury در موش سوری/ استاد راهنما اقای دکتر سعید ناصری/ در حال انجام
5- تعیین اثرات ضد دیابتی عصاره الکلی.../استاد راهنما خانم دکتر اقبالی/ در حال انجام
6-بررسی اثر ...بر روی حیات سلولی و قدرت تحرک سلول های فیبروبلاست موش سوری /استاد راهنما اقای دکتر افشار/ در حال انجام
7-بررسی اثر ... بر ترمیم زخم پوستی موش های ازمایشگاهی سوری/استاد راهنما اقای دکتر افشار/در حال انجام 
198
1399/04/10
Powered by DorsaPortal