دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
طرح های تحقیقاتی سال 94

لیست عناوین طرح های پژوهشی اجرا شده/در حال اجرای مرکز تحقیقات طب تجربی (1/9/1394 الی 1/9/1395)

pasting 

1-    مقایسه تاثیر سیمواستاتین و رزواستاتین بر ایسکمی قلبی، پایان نامه دانشجوی خارج از دانشگاه (خانم اعظمی) استاد راهنما دکتر فواد الدینی، خاتمه یافته

2-   ارائه مدلی برای پیش بینی آسیب های ژنتیکی و بیوشیمیایی ناشی از گرد و غبار سیلیس.دکتر عبدالله غلامی، خاتمه یافته

3-   بررسی سمیت حاد چهارگیاه دارویی در استان خراسان جنوبی با اثرات توکسیک در موش سوری.پایان نامه دانشجوی پزشکی (آقای خزیمه) استاد راهنما دکتر حسن پور فرد، خاتمه یافته

4-   بررسی سمیت حاد پنج گونه گیاه داروئی با مصرف روتین در خراسان جنوبی. .پایان نامه دانشجوی پزشکی (آقای محمود زاده) استاد راهنما دکتر حسن پور فرد، خاتمه یافته

5-    بررسی اثرات ضد دردی پوست پسته و برگ بنه در موش سوری نر، خانم دکتر ناصری. خاتمه یافته

6-   بررسی اثر خرما بر سطح پرولاکتین در موش صحرایی ماده. خانم دکتر همتی ، آقای سعید ابراهیمی. خاتمه یافته

7-    ارزیابی مارکرهای پیری سلول های کلیه انسان در استرس ناشی از افزایش غلظت گلوکز.پایان نامه دانشجوی کارشناس ارشد (خانم ابهر زنجانی) استاد راهنما دکتر همتی، خاتمه یافته

8-    بررسی پایلوت رژیم غذایی High-Fat. دکتر کیانی، دکتر گورابی (در حال اجرا)

9-    بررسی اثر مواجه مزمن استنشاقی گاز فسفین بر بافت چربی موش صحرایی نر.دکتر گورابی،خاتمه یافته

10- بررسی مقایسه ای اثرات در مانی کلاله و گلبرگ زعفران با آنتوم و اسیدنیکوتینیک در موش های چاق.آقای محقق، دکترهمتی(در حال اجرا).

11- تاثیر عصاره آبی زولنگ بر سنگ کلیه القا شده توسط اتیلن گلیکول. دکتر ملکانه ، آقایان فلاح پور و اسماعیلی. خاتمه یافته

12- بررسی اثر ترمیمی رزوراترول بر روی زخم های ایجاد شده درپوست موش های نژاد Balb-c. پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد (خانم مقدم) استاد راهنما دکتر افشار، در حال اجرا

13- طرح پایلوت القای آپوپتوز در سلول های کبدی . دکتر افشار.خاتمه یافته.

14- مقایسه اثرات مصرف بلندمدت و کوتاه مدت پیریدوستگمین برنارسایی قلبی متعاقب ایسکمی در رت. پایان نامه دانشجوی پزشکی(آقای روانبخش). استاد راهنما دکتر فواد الدینی. در حال اجرا

15- مقایسه اثر الاژیک اسید و کورکومین بر محافظت قلبی در موش های هایپرلیپیدمیک. پایان نامه دانشجوی ph.D خارج از دانشگاه (آقای امیرآبادی)، استاد راهنما دکتر فواد الدینی. در حال اجرا

 

1028
1395/12/02
Powered by DorsaPortal