دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجاد مدل های نقص جنینی
ایجاد مدل های نقص جنین
 
 همزمان با صنعتی شدن وپیشرفت های علمی و استفاده از تکنولوژی های جدید  دغدغه افزایش موالید با نقایص مادرزادی نیز گسترش یافته است. پژوهش ها نشان داده اند بسیاری از نقایص مادرزادی در نتیجه عوارض مصرف داروها، سموم و یا مواجه با سایرعوامل زیانبار محیطی است. مطالعات حوزه نقایص مادرزادی با هدف جلوگیری و کاهش بروز این مشکل در حل انجام می باشد. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در طی سالیان گذشته مطالعات متعددی را در این زمینه با تاکید بر بررسی اثرات پیشگیرانه داروهای گیاهی و مواد طبیعی انجام داده اند و در این راستا مدل های ایجاد نقایص مادرزادی را ست آپ نموده اند. یکی از رایج ترین این روش ها استفاده از داروی کاربامازپین در دوران بارداری موش کوچک آزمایشگاهی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
993
1399/04/10
Powered by DorsaPortal