دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجاد مدل هیپوگنادیسم و آزواسپرمی
 
ایجاد مدل هیپوگنادیسم و آزواسپرمی
 آمار جهانی ناباروری در مردان در حال افزایش است. یافته های اخیر نشان میدهد که وضعیت تغذیه ای و بیماری های متابولیک  تعیین کننده عملکرد طبیعی سیستم تولید مثل می باشند. از اینرو توجه دانشمندان به نقش مواد غذایی و بیماری های متابولیسمی نظیر دیابت بر سیستم تولید مثل جنس مذکر افزایش یافته است. پژوهشگران مرکز تحقیقات طب تجربی با توجه به اهمیت موضوع طب تولید مثل، در دوساله اخیر اقدام به ست آپ مدل های مختلف هیپوگنادیسم و آزواسپرمی نموده و توانسته اند طرح های تحقیقاتی پایه ای را در این موضوع به انجام برسانند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
904
1399/04/10
Powered by DorsaPortal