دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجادمدل پارکینسون
 ایجاد مدل پارکینسون
با افزایش سن ، بروز بیماری های عصبی استحاله ای نظیر پارکینسون وآلزایمر در جهان  در حال افزایش است. پژوهشگران مرکز تحقیقات طب تجربی در سال های 94-93 توانستند مدل ایجاد پارکینسون به کمک توکسین عصبی MPTP را در موش و از روش تزریق درون بینی ست آپ و معرفی نمایند. در این روش علایم عصبی مغزی پارکینسون واضحا ایجاد شده و می توان از آن برای ارزیابی مداخلات مختلف بهره برداری نمود.
 
 
 
 
 
 
 
 
732
1399/04/10
Powered by DorsaPortal