مدل های ایجاد درد
  مدل ایجاد درد 
در حال حاضرامکانات تحقیق بر روی درد؛  نظیر دستگاه تیل فلیک وهات پلیت در مرکز تحقیقات طب تجربی  وجود داشته و اتاق مجزا  برای تحقیقات این حوزه در مجموعه آزمایشگاه های این مرکز پیش بینی شده است. در طی دوسال گذشته (45-94) چند طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی در این زمینه اجرا شده است.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
725
1399/04/10
Powered by DorsaPortal