دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجاد مدل سکته قلبی (جراحی)
مدل ایجاد نارسایی قلبی 
ایجاد مدل سکته قلبی به کمک جراحی با هدف انسداد و یا ایجاد استنوز در شریان های کرونر یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران مرکز تحقیقات طب تجربی بوده است.در سال های گذشته با تلاش های بسیار این مدل  در این مرکز ست آپ گردیده و امکانات جراحی قلب باز نظیر دستگاه بیهوشی و  ونتیلاتور حیوانی تهیه شده است. همزمان با توجه به لینک این مرکز با تحقیقات حوزه فیزیولوژی و امکان استفاده از دستگاه لانگردورف امکان بررسی وپایش مدل قلب ایزوله نیز وجود دارد. در سال جاری اکوکاردیوگرافی از قلب موش نیز برای اولین بار در این مرکز با موفقیت انجام شد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1864
1399/04/10
Powered by DorsaPortal