دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجاد مدل سرطان (تلقیح، شیمیایی)
مدل ایجاد بدخیمی 
 یکی از روش های ارزیابی  داروهای  ضد سرطان قبل از مرحله بالینی بررسی آن ها در مدل های حیوانی می باشد. عموما القای سرطان ها به دو روش استفاده از مواد جهش زا و یا تلقیج رده سلولی خاص صورت می پذیرد. سال گذشته مرکز تحقیقات طب تجربی همزمان با ابراز علاقه پژوهشگران این حوزه اقدام به تلاش برای ست آپ این روش نموده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
810
1399/04/10
Powered by DorsaPortal