دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایجاد مدل هایپرلیپیدمی موقت
 ایجاد مدل هایپرلیپیدمی موقت
 
استفاده از مدل های ایجاد هایپرلیپیدمی موقت (شدید) عموما برای ارزیابی اولیه خواص آنتی هایپرلیپیدمیک مواد از جمله گیاهان داروی کاربرد دارد. مرکز تحقیقات طب تجربی، این مدل را نیز در راستای تکمیل تحقیقات حوزه بیماری های متابولیسم اجرا نموده است. به عنوان مثال یکی از مقالات مستخرج شده از نتایج یک مدل هایپرلیپیدمی موقت را در این صفحه  ارائه می دهیم.
 
678
1399/04/10
Powered by DorsaPortal