دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدل حیوانی دیابت نوع 1 (شیمیایی)
 
    مدل حیوانی دیابت  نوع 1
 
     استفاده از دوماده شیمیایی آلوکسان مونوهیدرات و استرپتوزوسین برای القای دیابت در جوندگان جز روشهای قابل قبول ایجاد مدل دیابت در جهان می باشد.مرکز تحقیقات طب تجربی با تجربه ای ده ساله در ایجاد مدل دیابت در حیوانات آزمایشگاهی       توانسته است تاکنون محل اجرای طرح های تحقیقاتی زیادی در این زمینه باشد. اخیرا نیز با ایجاد مدل دیابت بارداری نیز توانسته ایم بستره ای برای تحقیقات جدید در حوزه بیماری های متابولیسیمی فراهم سازیم.بطوریکه در اخیرا مقالات ارزشمندی       در این خصوص در نشریات معتبر بین المللی از کارهای انجام شده در مرکز تحقیقات طب تجربی بچاپ رسیده است که برای مثال به چند نمونه اخیر آن ها اشاره می نمائیم  :
 
 
 
 
 
 
 
834
1399/04/10
Powered by DorsaPortal