دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دستور العمل و ضوابط
1- راهنمای اخلاق در پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی (اینجا)
2- مدیریت دفع پسماند(اینجا) 
3- راهنمای مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی در امور علمی (اینجا)
 4- استاندارد تراکم نگهداری حیوانات آزمایشگاهی (اینجا)
 5-راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موش های مدل سرطان (اینجا)
6-راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی (اینجا)
7- راهنمای اخلاقی تعیین شدّت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی (اینجا)
8-ایمنی زیستی مراکز حیوانات آزمایشگاهی (اینجا) 
9-شرایط کار و اصول نگهداری حیوانات آزمایشگاهی (اینجا) 
10-ملاحظات ضروری (اینجا)
 
1112
1399/04/23
Powered by DorsaPortal