اعضا مرکز
Type text here
اعضای مرکز 
سرپرست مرکز تحقیقات طب تجربی
 

دکتر مهدی صنعتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی سم شناسی و داروشناسی
ایمیل:

رزومه.....CV
تلفن: 32381206
داخلی 1206 
سرپرست قبل مرکز:

آقای دکتر افشار

از ابتدا تا سال 90

آقای دکتر فواد الدینی

از سال 90 تا مرداد 99

 
 
 
کارشناس مرکز طب تجربی: 
 
 
علی اکبر یوسفی
فوق لیسانس میکروب شناسی پزشکی
تلفن: 32381206
داخلی 1206 
کارشناسان قبل 
 

از ابتدا تا سال 1396

خانم نسیم لطفی

 از سال 95 تا فروردین 1398

آقای مهران حسینی

  
 خدمات:
 
حسین شکرویی
دیپلم 
تلفن: 32381207
داخلی :1207 
2019
1399/07/12
Powered by DorsaPortal