دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آموزش تخصصي

آموزش تخصصی

مرکز تحقیقات طب تجربی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مدون جهت کار با حیوانات آزمایشگاهی (جوندگان) بر اساس سرفصل های رایج بین المللی می نماید. همچنین در صورت نیاز مرکز تحقیقات طب تجربی می تواند اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی نیز در حوزه های مدل های مختلف حیوانات آزمایشگاهی بنماید.

همچنین هر یک از پژوهشگران در بدو ورود پس از تعیین سوپروایزر زیر نظر وی اقدام به کار در آزمایشگاه های مرکز خواهد نمود که آموزش های لازم در حین کار نیز توسط سوپروایزر مربوطه به پژوهشگر داده خواهد شد.

 

849
1399/07/15
Powered by DorsaPortal