دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
خدمات تخصصی

مرکز تحقیقات طب تجربی با کمک پژوهشگران امکانات و شرایط انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه های زیر را فراهم کرده است: 

1-      حوزه بیماری های متابولیک نظیر دیابت، چربی خون و قلب  

2-      حوزه علوم اعصاب ( دستگاه استریوتاکس رت)

3-      حوزه جراحی (دارا بودن ابزار آلات جراحی و بیهوشی)

4-      حوزه علوم رفتاری ( اتاق مخصوص جهت تست های رفتاری، ضد دردی و...)

5-      حوزه طب ورزش ( تریدمیل چهار کاناله و اتاق مجزا)

6-      حوزه بهداشت حرفه ای و طب کار ( Smoke box, dust maker)

 

934
1399/07/15
Powered by DorsaPortal