خوراک و شرایط نگهداری
خوراک و شرایط نگهداری
 
 

 غذای حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده در مرکز تحقیقات طب تجربی از خوراک استاندارد حیوانات آزمایشگاهی شرکت جوانه خراسان خریداری می شود. مرکز تحقیقات طب تجربی بصورت تصادفی نمونه خوراک های حیوانات را جهت آنالیز به آزمایشگاه های رفرنس ارسال و صحت مندرجات آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. مشخصات مواد تشکیل دهنده غذای عادی موش کوچک و بزرگ آزمایشگاهی بدین شرح می باشد.  محل نگهداری حیوانات به مکانی اطلاق می شود که حداقل 12 ساعت حیوان در آن محل نگهداری شود. . شرایط دمایی آزمایشگاه های مرکز در دامنه 24-20 درجه سانتیگراد ، رطوبت 30 درصد وسیکل روشنایی- تاریکی12 ساعت تنظیم  شده است.

هزینه غذا

قیمت تمام شده هر کیلو غذای رایج حیوانات آزمایشگاهی ..... تومان می باشد . البته اگر محققین بخواهند از غذای خاصی استفاده نمایند نیز می توانند سفارش بدهند. بدیهی است هزینه غذا در قیمت تمام شده حیوان آزمایشگاهی تاثیر گذار است. مرکز تحقیقات طب تجربی غذای استاندارد حیوانات آزمایشگاهی را در طول طرح تامین می نماید. مصرف روزانه غذا برای یک موش کوچک آزمایشگاهی بالغ (25 گرم) حدود 3 الی 6 گرم و برای موش بزرگ آزمایشگاهی بالغ (250 گرم) حدود 10 الی 15 گرم می باشد.

پژوهشگران تنها می بایست جهت تحقیقات بر روی خرگوش و خوکچه هندی هزینه خوراک را پیش بینی نمایند.

 

 center24121.JPG (1024×768)

3852
1399/04/28
Powered by DorsaPortal