دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
روند همكاري مركز

روند همکاری مرکز:

دریافت و تکمیل فرم درخواست همکاری با مرکز تحقیقات طب تجربی

دریافت و تکمیل فرم تعهد کار در مرکز تحقیقات طب تجربی 

 پس از امضاء استاد راهنما و تکمیل فرم ها مراجعه  به مرکز طب تجربی و تحویل فرم درخواست همکاری و فرم تعهد کاری

پرداخت هزینه های خدمات ارایه شده در مرکز به شماره حساب مندرج در فرم

 گذراندن دوره آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی (برای افرادی که دوره ندیده اند) 

نوبت دهی و هماهنگی های قبل از شروع طرح با کارشناس مرکز جهت برنامه ریزی برای تاریخ تحویل موش آزمایشگاهی

شروع کار

645
1399/04/20
Powered by DorsaPortal