دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ماموريت و چشم انداز
ماموریت و چشم انداز:
مرکز تحقیقات طب تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خود را متعهد می داند با فراهم ساختن بستر فعالیت­های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی ­در راستای رسیدن به رسالت آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گام بردارد. 
چشم انداز:رسیدن به مرحله پیشگامی در عرصه ارائه خدمات تخصصی در زمینه پژوهش­های زیستی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در کشور
563
1399/07/12
Powered by DorsaPortal